ලස්සන දිලිසෙන බැබලෙන වරළසකට රහස් ප්‍රතිකර්මයක් මෙන්න..

බෙරි කෙසෙල් කේෂාලේපය ලස්සන බැබලෙන දිලිසෙන කේෂ කලාපයක් ගැන සිහිනයක් ඔබටත් ඇති. රූපවාහිනියේ යන ඉන්දියානු ටෙලි නාට්‍යයක ඉන්න ඉන්දියානු නිළියන්ගේ…
Read More

හාස්කම් ටී එක…!

බර අඩු කරන ඇඟ සැහැල්ලූ කරන විඩාව මහන්සිය කෙඩෙත්තුව නැති කරන හාස්කම් ටී එක…! ජනප්‍රිය CCFපානය අද සිටම බොන්න ඉඟුරු…
Read More

කාට කියන්නද මේ දුක…?

මුත්‍රා දැවිල්ලද? මුත්‍රා ටික ටික යනවද? මුත්‍රා මාර්ගය වේදනාවෙන් කකියනවද? මුත්‍රා පිටකරන තැන වේදනාබරද? මුත්‍රා අධික ලෙස රස්නෙද? මුත්‍රා අමු…
Read More

ජීවක සිද්ධායුර්වේද කොළ කැඳ පානයේ රහස් වට්ටෝරුව

දියවැඩියාව සමනය කරන, කොලෙස්ට්‍රෝල් නැති කරන, සම පැහැපත් කරන, හිසකේ වර්ධනය කරන, පිළිකා අවධානම අඩු කරන, බඩවැල්වල තුවාල නසන, ශරීරයට…
Read More

මැජික් කෑම වර්ග 3ක් මෙන්න..

ලෙඩ ගතිය නැතිවී.. ඇල්මැරුණු ජීවිතයෙන් ඈත්වී.. බර අඩුවී.. අනවශ්‍ය එල්ලා වැටෙන මස් අඩුවී.. මුහුණ අසාමාන්‍ය ලෙස දීප්තිමත් වී.. යෙෳවනයට යළිත් ඔබව කැන්දාගෙන යන.. ග්‍රෑම් 100 බැගින්…
Read More

Cart

Log in

Create an Account
Back to Top