Bridal Glow Body Pack + Scrub

(3 customer reviews)

රු3600.

Handmade With ❤️

100% Made in Sri Lanka 🇱🇰

Pure Organic Herbal 🍃

ශරීරයේ සැඟවුණු තැන් පුරා විසිරුණු අඳුරු තැන් හා කල් ගතවූ තද කැළැල් සියල්ල මුළුමනින්ම ඉවත් කරන උබ්ටන් ආරයේ පූර්ණ හර්බල් සත්කාරයකි. මුළු සිරුරටම ගැල්විය හැකි පවුඩර් එකක් ආකාරයෙන් නිමැවුණු පැක් හා ස්ක්‍රබ් එක මගින් සමට අමතර තෙතමනයක් හා දිගුකාලීන පැහැපත් බවක් ලබාදේ.

150g x 2

Out of stock

Suitable For

සුදුසු වන්නේ කුමන ගැටළු සඳහාද?

අත් යට, කළවාවල, දෙපාවල, දණිහිස්වල සහ ගෙළ වටා ඇති අඳුරැ පදාස, ස්කෙච් මාක්ස්, තුවාල කැළැල්, කල් ගතවූ කැළැල් සඳහා සුවිශේෂී වේ.

Recommended for?

Underarm darkness, the dark areas around the thighs, legs, knees, neck & uneven skin tone, stretch marks, wounds, scars, and chronic scars.

Ingredients

 • හිමාලයන්හීලින්ක්ලේ
 • මුල්තානීමිත්තී
 • ග්‍රීන්ටී
 • හිමාලයන්පින්ක්සෝල්ට්
 • ඔරේන්ජ්පීල්පවුඩර්
 • ලෙමන්පීල්පවුඩර්
 • ටීට්‍රීඔයිල්
 • ලැවෙන්ඩර්පවුඩර්
 • ලැවෙන්ඩර්බඩ්ස්
 • මැරිගෝල්ඩ්ෆලවරිපවුඩර්
 • ආමන්ඩ්පවුඩර්
 • ඕට්ස් පවුඩර් 
 • වැල්මීපවුඩර්
 • අම්ලා පවුඩර්   ඇතුලු තවත් රහසිගත හර්බල් සාරයන් 24 ක එකතුවෙන් සැදූ දුර්ලභ බොඩි පැක් එකක් සහ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකකි.

*පැක් එකේ 150g සහ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකේ 150g ඇත*

 • Himalayan Healing Clay
 • Multani Mitti
 • Green Tea
 • Himalayan Pink Salt
 • Orange Peel Powder
 • Lemon Peel Powder
 • Tea Tree Oil
 • Lavender powder
 • Lavender buds
 • Marigold Flowery Powder
 • Almond powder
 • Oats powder
 • Licorice powder
 • A phenomenal body pack and body scrub made from a rare collection of 24 other secret herbal extracts including Amla Powder.

*150g of content each in the Pack & Body Scrub*

Benefits

 • අත් යට, කළවාවල, දෙපාවල, දණිහිස්වල සහ ගෙළ වටා ඇති අඳුරැ පදාස දිනෙන් දින ඉවත්කර පැහැදිළි සමාන පාටකට ගෙන එයි.
 • ස්කෙච් මාක්ස්, තුවාල කැළැල්, කල් ගතවූ කැලැල් සියල්ල ඉවත්කරයි.
 • පිරිසිදු හර්බල් නිසා ශරීරය වියලීමක් සිදුනොවෙයි. හර්බල් ඔයිල් එකතුකර ඇති නිසා සමට අමතර තෙතමනයක් ලබාදෙයි.

 • Eliminates underarms darkness, the dark areas around the thighs, legs, knees and neck while giving you a clear uniform skin tone.
 • Removes stretch marks, wounds, scars, and chronic scars.
 • Added herbal oils to give your skin extra moisture.

How To Use

BRIDAL GLOW SCRUB එක භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද?

 • ස්ක්‍රබ් පැක් එකෙන් තේ හැදි 2 ත් 3 ත් අතර ප්‍රමාණයක් කුඩා බෝල් එකකට දමාගන්න.
 • එයට සාමාන්‍ය හෝ මිශ්‍ර සමක්නම් වතුර හෝ ඇලේජෙල් (කොමාරිකා යුෂ )
 • තෙල් සහිත සමක්නම්, වතුර, දෙහිබිංදුකිහිපයක්හෝමීපැණිද
 • වියලි සමක්නම්, යෝගට්, මුදවපුකිරිහෝනැවුම්දියරකිරිද
 • අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මුසුකරන්න.
 • හොදින් මුසුකරන්න. ක්‍රීමි ගතියෙන් යුතු උකු පේස්ට් එකක් සාදාගත යුතුයි.
 • දැන් හොදින් අවශ්‍ය ස්ථානයේ ආලේප කරන්න
 • පසුව අත යන්තමට තෙමාගෙන කවාකාරව මෘදුව ස්ක්‍රබ් කරන්න.
 • වඩා වේගයෙන් නොකරන්න. ඉතාම මෘදුව කවාකාරව එය කළ යුතුයි
 • ස්ක්‍රබ් කිරීම විනාඩි 10 ක් පමණ කිරීම ප්‍රමාණවත්
 • පසුව සාමාන්‍ය වතුරින් සෝදා හරින්න.
 • හොදින් පිසදමන්න.
 • බ්‍රයිඩ්ල් ග්ලෝ බොඩි පැක් එක දමනවානම් මෙම ස්ක්‍රබ් සත්කාරයෙන් පසුව කළ හැකියි.
 • විශේෂ අවසථාවකට කළින් අවශ්‍යනම් මේ සත්කාරය කළ හැකියි. ඉන් ඔබේ සමට නැවුම් දීප්තියක් ලබාගත හැකියි.
 • වියලි ස්ථානයක තබන්න. තෙත අතින්  කිසිවිටකත් නොගන්න. ඒ සඳහා වියලි හැන්දක්ම තබාගන්න..
 • සතියකට දින 2 ක් 3 ක් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය.

BRIDAL GLOW BODY PACK එක භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද?

 • මුළින්ම කළ යුත්තේ ස්ක්‍රබ් එකයි. ඉන් පසුවයි පැක් එක දැමිය යුත්තේ.
 • පැක් එකෙන් තේ හැදි 2 ත් 3 ත් අතර ප්‍රමාණයක් කුඩා බෝල් එකකට දමාගන්න.
 • එයට සාමාන්‍ය හෝ මිශ්‍ර සමක්නම් වතුර හෝ ඇලෝජෙල් (කොමාරිකා යුෂද)
 • තෙල් සහිත සමක්නම්, වතුර, දෙහිබිංදුකිහිපයක්හෝමීපැණිද
 • වියලි සමක්නම්, යෝගට්, මුදවපුකිරිහෝනැවුම්දියරකිරිද
 • අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මුසුකර ක්‍රීමි ගතියෙන් යුතු උකු පේස්ට් එකක් සාදාගත යුතුයි.
 • බොඩි වොෂ් හෝ සබන් යොදා පිරිසිදු කරගත් ශරීරයේ ඕනම ස්ථානයකට ආලේප කළ හැකියි. හොඳින් වියලාගෙන සාදාගත් පැක් එක ආලේප කරන්න.
 • විනාඩි 30 ක පමණ කාලයක් පැක් එක හොඳින් ආලේප කළ ස්ථානය මත වියලෙන්නට තබන්න
 • අත තෙමාගෙන දැන් මෘදුව කවාකාරව ස්ක්‍රබ් කරන්න. විනාඩි 3 ක් 4 ක් පමණ
 • පසුව සාමාන්‍ය වතුරින් සෝදා හරින්න.
 • හොදින් පිසදමන්න.
 • පැයකට පසුව අවශ්‍යනම් මොයිස්චරයිසින් ආලේපනයක් කළ හැකියි
 • සතියකට දින 2 ක් 3 ක් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය.

How to use BRIDAL GLOW SCRUB?

 • Put 2 to 3 teaspoons of the scrub pack into a small bowl.
 • If it’s a normal skin or a moderate skin – Add normal water or Aloe Vera gel
 • If it’s an oily skin – water, a few drops of lime or honey
 • If it’s a dry skin – yogurt, curd or fresh liquid milk
 • Mix well to make a thick, creamy paste.
 • Now apply it on the desired area
 • Then lightly wet your hands and gently scrub in a circular motion.
 • Do not do it too fast or harsh. It should be done in a very gentle circular motion
 • Scrub for about 10 minutes
 • Then rinse with clean water & wipe well.
 • Bridal Glow Body Pack can be applied after the scrub treatment is done.
 • This treatment can be performed prior to attending a special event as it gives your skin a flawless glow.
 • Keep it in a dry place. Never take with wet hands. Keep a dry spoon for that.
 • 2 to 3 days a week is sufficient.

How to use BRIDAL GLOW BODY PACK?

 • The first thing to do is scrubbing. Only then the pack should be applied.
 • Put 2 to 3 teaspoons of pack into a small bowl.
 • If it’s a normal skin or a moderate skin – Add normal water or Aloe Vera gel
 • If it’s an oily skin – water, a few drops of lime or honey
 • If it’s a dry skin – yogurt, curd or fresh liquid milk
 • Mix well. Make a thick, creamy paste.
 • It can be applied to any part of the body that has been cleansed with body wash or soap. Dry your skin well & apply the pack.
 • Leave the pack to dry for about 30 minutes
 • Use a wet hand to gently scrub in a circular motion for about 3 to 4 minutes
 • Then rinse with clean water & wipe well.
 • After an hour, apply a moisturizing lotion if needed
 • 2 to 3 days a week is enough.

3 reviews for Bridal Glow Body Pack + Scrub

 1. Tharuka Adikari

  ඉතාම හොද ප්‍රතිපල මට ලබා දුන්න ප්‍රඩක්ට් සෙට් එකක් මේක.. මගේ මංගල දිනයට මාස 2-3කට පෙර සිට මම මේක භාවිතා කරන්න ගත්තා..එම ශ්‍රී මදාර කාර්‍ය මන්ඩලය ඉතාම මිත්‍රශීලීව මට අවශ්‍ය ප්‍රතිපල ගන්න මේ පැක් එක සුදුසු වේවි කියලා යෝජනා කලා. ඇත්තටම මට පමනක් නෙවේ හැමෝටම මගේ මූනේ ආපු පැහැපත් බව පෙනුනා. හැමෝම වගේ ඇහුවා මොනාද භාවිතා කලේ කියලා.බය නැතුව මේ සෙට් එක මනමාලියක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට සුදුසුයි කියලා යෝජනා කරන්න පුලුවන්.. 😍

 2. Tharuka Adikari

  ඉතාම හොද ප්‍රතිපල මට ලබා දුන්න ප්‍රඩක්ට් සෙට් එකක් මේක.. මගේ මංගල දිනයට මාස 2-3කට පෙර සිට මම මේක භාවිතා කරන්න ගත්තා..එම ශ්‍රී මදාර කාර්‍ය මන්ඩලය ඉතාම මිත්‍රශීලීව මට අවශ්‍ය ප්‍රතිපල ගන්න මේ පැක් එක සුදුසු වේවි කියලා යෝජනා කලා. ඇත්තටම මට පමනක් නෙවේ හැමෝටම මගේ මූනේ ආපු පැහැපත් බව පෙනුනා. හැමෝම වගේ ඇහුවා මොනාද භාවිතා කලේ කියලා.බය නැතුව මේ සෙට් එක මනමාලියක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට සුදුසුයි කියලා යෝජනා කරන්න පුලුවන්.. 😍7

 3. Nisansala Weerasekara

  Best Product

Add a review
Categories: , ,